Pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti

Ve statistikách pojišťoven působících na českém trhu je patrný markantní nárůst škod způsobených v důsledku živelních událostí, jako jsou např. požáry. Ani při rozsáhlých povodních v roce 2002 nebylo hlášeno tolik škodných událostí, jako je tomu letos. Jen za první pololetí bylo oznámeno více než 95 tisíc škodných událostí, což je oproti tragickému roku 2002 o 13 tisíc případu více. Tato čísla jasně ukazují, že pojištění majetku souvisejícího s bydlením, zvláště domu, bytu či vybavení domácnosti, je na místě.

Na pojišťovacím trhu jsou dostupné dva základní produkty – pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti. Někdy bývají mylně zaměňována, přestože je mezi nimi zásadní rozdíl. Pojištění nemovitosti kryje rizika škod vzniklých pouze na nemovité věci, tedy stavbě, zatímco vybavení domu či bytu z titulu tohoto pojištění řešeno není. Oproti tomu pojištění domácnosti pokrývá rizika škod vzniklých na věcech movitých, které náleží k domácnosti, jako jsou např. elektronika, nábytek apod., zatímco nemovitost jako taková v rámci tohoto produktu pojištěna není.

Kalkulačka

Pro použití naší kalkulačky opiště antispamový kód:
Spočítejte si cenu jakéhokoli pojištění na kalkulačka.eu. Vše co se týká realit najdete na nemovitosti.org

POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI